مقالات برگزیده

مقالات برگزیده کنفرانس در مجله علمی پژوهشی Iranian Journal of Structural Engineering به چاپ خواهد رسید. برای اطلاعات بیشتر درباره ژورنال میتوانید به سایت ژورنال مراجعه فرمایید

 

J